FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA
Oberta fins el 02/07/2020 a les 23:59
Institut/Centre/Direcció
INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES
Data convocatòria
Pla
Infermers/res i altres diplomats/des Sanitaris
Pla del 84
No
Número de referència
PM009/20
Categoria
Fisioterapeuta
Descriptor de la posició
FISIOTERAPEUTA UNITAT D'ICTUS
Torn
Caps de setmana
Horari
De 8:00 a 15:00 divendres, dissabte i diumenge
Hores setmanals
21.00
Termini de presentació
Centre del lloc de treball
Villarroel 170
Computa l’experiència en la funció principal
No
Experiència mínima necessària
No
Funcions i descripció del lloc de treball

Funció 201 - FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA UNITAT D'ICTUS

Requisits mínims
  • Pertànyer al personal laboral indefinit de l’HCB
  • Tenir reconeguda la categoria professional convocada
  • No estar afectat/da per cap causa d’inhabilitació professional

Per aquesta convocatòria es comptabilitzaran els requisits que es compleixin a data 30/04/2020 que s’hauran d’acreditar i mantenir en els termes que preveu el Reglament del Procés del Pla de Mobilitat.

Mèrits

El barem de mèrits serà el previst a l’Acord del Pla de Mobilitat de 5 de desembre de 2018 segons els ítems i el sistema de puntuació que es desenvolupen al Reglament del Procés del Pla de Mobilitat:

  • Experiència a la categoria a l’HCB (màxim 40 anys)                 30 punts
  • Experiència en lloc similar (màxim 20 anys)                              45 punts
  • Avaluació de competències (valoració professional)                 15 punts
  • Formació                                                                                    10 punts

En aquesta convocatòria amb número de referència PM 009/20 no computa el mèrit de l’experiència addicional en la Funció.

Per aquesta convocatòria es comptabilitzaran tots els mèrits obtinguts fins el 30/04/2020, excepte l’avaluació de competències. Els mèrits s’hauran d’acreditar durant el període d’inscripció, d’acord amb el que preveu el Reglament del Procés del Pla de Mobilitat.

Experiència en lloc similar

La relació de llocs similars i els seus centres de cost (CeCo) vigents que computen per aquesta convocatòria els  trobareu en la opció d' "Experiència en lloc similar".

A l’Acord del Pla de Mobilitat de 5 de desembre de 2018 i al Reglament de Procés del Pla de Mobilitat interna de l’Hospital Clínic de Barcelona que el desenvolupa, consta tota la informació referent, entre d’altres, als requisits, condicions, fases dels processos de la convocatòria del Pla de Mobilitat, etc. Aquesta documentació la teniu a la vostra disposició a la intranet: El meu portal/Pla de Mobilitat/Normativa
Tornar al llistat de convocatòries